vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano
Més de 100 anys
ens avalen

SERVEIS ADVOCATS - Els nostres serveis

ASSESSORAMENT EMPRESES

 • MERCANTIL/CIVIL
 • Societats
 • Assessorament i contratació mercantil nacional i internacional
 • Reestructuració
 • Fusions i adquisicions
 • Dret concursal
 • Transport, distribució i logística
 • Empresa Familiar (protocols)
 • Fundacions i associacions
 • Dret bancari
 • Assegurances
 • FISCAL
 • Fiscalitat de les operacions de reestructuració
 • Grans patrimonis
 • LABORAL
 • Contractació
 • Seguretat Social
 • Jurisdicció Social
 • Expedients de regulació d'ocupació (ERO)
 • ADMINISTRATIU
 • Assessorament davant l'Administració
 • Contenciós Administratiu
 • Contratació Pública
 • Urbanisme
 • Expropiació forçosa
 • Dret immobiliari de la construcció i edificació
 • Medi Ambient
 • Protecció de Dades
 • Dret de la Competència
 • PENAL
 • Dret Penal-Econòmic
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • PROCESAL
 • Civil-Mercantil
 • Contenciós administratiu
 • Penal
 • ARBITRATGE

ASSESSORAMENT PARTICULARS

 • CIVIL
 • Dret de família (separacions, divorcis, nul·litats, convenis, etc)
 • Herència, successions, patrimoni
 • Dret civil Català
 • Drets Reals (immobiliari)
 • Contractes civils (compra-venda, arrendaments, etc)
 • Responsabilitat civil per productes o serveis
 • Defensa del consumidors i usuaris
 • Mediació i negociació
 • Arrendament, propietat horitzontal
 • LABORAL
 • Acomiadaments
 • Reclamacions laborals
 • Negociacions col·lectives
 • Prestacions de la Seguretat Social (incapacitació, jubilació, atur, etc)
 • PENAL
 • Dret Penal general
 • Dret de la circulació (defensa en accidents, reclamacions de quantitat, danys, etc)
 • Jurisdicció de menors
 • ADMINISTRATIU
 • Recursos Administratius
 • Dret Administratiu
 • Estrangeria
 • PROCESAL
 • Civil
 • Penal
 • Laboral
 • Drets fonamentals i llibertats públiques
Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems