vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors

20-05-2016

La pàtria potestat dels progenitors envers els seus fills és un tema, molt sovint, objecte de debat, sobretot en els casos de divorci dels pares. En aquestes situacions i davant la possibilitat de que algun dels progenitors es desentenguin de la cura dels seus fills, l’altre progenitor reclama que se li retiri la pàtria potestat del menor per la desatenció mostrada.

No obstant això, tant en la legislació com en la jurisprudència es dóna molta importància a aquesta figura i, en conseqüència, s’han de complir una sèrie de requisits perquè es procedeixi a retirar-li la pàtria potestat a un dels progenitors.

El Codi Civil de Catalunya preveu una sèrie de supòsits en que si es compleixen es pot privar el progenitor de la pàtria potestat. Aquests són els següents:

- Incompliment greu o reiterat dels deures parentals per part d’un progenitor. En aquests casos, la jurisprudència és molt restrictiva i això vol dir que s’ha de justificar amb arguments evidents que aquell incompliment del deure parental és greu i que causa un perjudici al menor. En la pràctica totalitat de les sentències el que fa decidir al jutge sobre la retirada de la pàtria potestat és si aquella situació és perjudicial o beneficiosa pel menor, com no pot ser d’una altra manera.

Evidentment, i així ho preveu la llei, l’incompliment greu existeix quan el fill pateix abusos sexuals o maltractaments físics o psíquics per part d’un progenitor, o si és víctima directa o indirecta de violència familiar o masclista. En aquests casos, només caldrà provar que han existit aquestes situacions.

- Que els progenitors no manifestin interès pel menor o incompleixin el règim de relacions personals durant sis mesos. Tot i que la norma, a simple vista, pugui semblar molt clara, novament la jurisprudència ha sobreposat el manteniment de la figura de la pàtria potestat si no es pot demostrar clarament un perjudici pel menor. Així, per exemple, en una sentència on un progenitor ha estat desaparegut durant cinc anys sense tampoc pagar cap mena de pensió no se li va retirar la pàtria potestat perquè aquesta situació no representa cap perill ni perjudici pel menor.

En canvi, en casos on el progenitor ha desaparegut de la vida del menor des del seu naixement o que ni sap que ha nascut, la jurisprudència si que ha acabat retirant la pàtria potestat del progenitor.

- Finalment, la llei també preveu un supòsit d’exercici exclusiu de la potestat parental en casos en que l’altra progenitor sigui incapaç en virtut d’una sentència o tingui una impossibilitat física per exercir la potestat, com per exemple el fet d’estar complint una pena a la presó. En aquests casos, la retirada de la potestat parental és de caràcter temporal. Així doncs, el progenitor recuperarà la pàtria potestat quan deixin d’existir les condicions descrites.

En conclusió, per poder retirar la pàtria potestat d’un progenitor s’ha de certificar clarament que mantenint aquesta es perjudica d’una forma notable els interessos del menor, que és el que ha de primar en aquests procediments i decisions.

Josep Prat Riuró

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors

20-05-2016

La pàtria potestat dels progenitors envers els seus fills és un tema, molt sovint, objecte de debat, sobretot en els casos de divorci dels pares. En aquestes situacions i davant la possibilitat de que algun dels progenitors es desentenguin de la cura dels seus fills, l’altre progenitor reclama que se li retiri la pàtria potestat del menor per la desatenció mostrada.

No obstant això, tant en la legislació com en la jurisprudència es dóna molta importància a aquesta figura i, en conseqüència, s’han de complir una sèrie de requisits perquè es procedeixi a retirar-li la pàtria potestat a un dels progenitors.

El Codi Civil de Catalunya preveu una sèrie de supòsits en que si es compleixen es pot privar el progenitor de la pàtria potestat. Aquests són els següents:

- Incompliment greu o reiterat dels deures parentals per part d’un progenitor. En aquests casos, la jurisprudència és molt restrictiva i això vol dir que s’ha de justificar amb arguments evidents que aquell incompliment del deure parental és greu i que causa un perjudici al menor. En la pràctica totalitat de les sentències el que fa decidir al jutge sobre la retirada de la pàtria potestat és si aquella situació és perjudicial o beneficiosa pel menor, com no pot ser d’una altra manera.

Evidentment, i així ho preveu la llei, l’incompliment greu existeix quan el fill pateix abusos sexuals o maltractaments físics o psíquics per part d’un progenitor, o si és víctima directa o indirecta de violència familiar o masclista. En aquests casos, només caldrà provar que han existit aquestes situacions.

- Que els progenitors no manifestin interès pel menor o incompleixin el règim de relacions personals durant sis mesos. Tot i que la norma, a simple vista, pugui semblar molt clara, novament la jurisprudència ha sobreposat el manteniment de la figura de la pàtria potestat si no es pot demostrar clarament un perjudici pel menor. Així, per exemple, en una sentència on un progenitor ha estat desaparegut durant cinc anys sense tampoc pagar cap mena de pensió no se li va retirar la pàtria potestat perquè aquesta situació no representa cap perill ni perjudici pel menor.

En canvi, en casos on el progenitor ha desaparegut de la vida del menor des del seu naixement o que ni sap que ha nascut, la jurisprudència si que ha acabat retirant la pàtria potestat del progenitor.

- Finalment, la llei també preveu un supòsit d’exercici exclusiu de la potestat parental en casos en que l’altra progenitor sigui incapaç en virtut d’una sentència o tingui una impossibilitat física per exercir la potestat, com per exemple el fet d’estar complint una pena a la presó. En aquests casos, la retirada de la potestat parental és de caràcter temporal. Així doncs, el progenitor recuperarà la pàtria potestat quan deixin d’existir les condicions descrites.

En conclusió, per poder retirar la pàtria potestat d’un progenitor s’ha de certificar clarament que mantenint aquesta es perjudica d’una forma notable els interessos del menor, que és el que ha de primar en aquests procediments i decisions.

Josep Prat Riuró

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems