vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Diferències entre societat civil i societat limitada

01-12-2016


És habitual, a l’hora d’iniciar una nova activitat, consultar sobre quina és la millor forma legal per explotar el negoci. Això fa que es plantegi sobre si és millor la forma de societat civil, o la de societat limitada.

 

La societat civil, tal i com es defineix el Codi Civil, és un negoci jurídic pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb l’ànim de repartir els guanys. Per tant, els socis poden ser capitalistes (si aporten diners o béns), o industrials (si aporten el seu treball o indústria). La seva constitució no requereix una forma especial, llevat que s’aportin béns immobles; en aquest cas és obligatòria l’atorgament d’escriptura pública. No s’imposa un capital mínim, i pot ser administrada per un sol soci, o per varis, bé de forma mancomunada o solidària. És important destacar que en aquesta societat la responsabilitat pels deutes socials s’estén al patrimoni personal dels socis, tant el present com el que puguin tenir en un futur.

 

En quant a la societat limitada o de responsabilitat limitada, és una societat de capital, de naturalesa mercantil. Pot ser constituïda per dos o més persones (físiques o jurídiques), o per una de sola (i en aquest cas es denomina societat unipersonal). La seva constitució requereix l’atorgament d’escriptura pública davant de Notari, amb uns estatuts, i inscriure’s al Registre Mercantil. És necessari un capital mínim de 3.000 euros, en aportacions en diners o en béns. Aquest capital es divideix en participacions entre el socis, en proporció a les seves aportacions. Ha de tenir un nom o denominació social propi, i que no hagi estat emprat abans. La seva administració pot recaure en una persona, en vàries (mancomunada o solidària), o bé en un consell d’administració. En aquest tipus de societat, com indica el seu nom, la responsabilitat dels socis queda limitada tan sols al capital que haguessin aportat a la societat. Per tant, no es posa en risc el patrimoni personal.

 

Una i altra forma tenen avantatges i inconvenients. La societat civil ha destacat tradicionalment per no ser tan formal com la societat limitada, tant en la seva constitució com en el seu funcionament (per exemple, no hi ha en la civil l’obligació del dipòsit de comptes al Registre Mercantil que sí tenen les societats limitades). Per contra, la responsabilitat dels socis pels deutes de la societat és més gran en les civils, ja que responen amb el seu patrimoni present o futur, cosa que no passa en la societat limitada.

 

Fins fa poc una altra diferència era la seva tributació. En el cas de les societats civils eren els socis qui tributaven per IRPF. En canvi, les societats limitades tributen per l’Impost de Societats. Aquesta situació va canviar a partir de gener de 2016, en que es va establir que tributarien també per l’Impost de Societats les societats civils que tinguessin objecte mercantil, excloent les que es dediquessin a activitats agràries, forestals, mineres o professionals. Per tant, en l’actualitat no hi hauria massa diferències pel que fa al seu règim fiscal.

 

No és possible donar una regla general a la pregunta de quin és el tipus de societat que més convé. La solució dependrà de varis factors, que s’han de veure cas per cas. Per això, des del nostre despatx us oferim el nostre consell professional per tal d’oferir la millor solució a les vostres circumstàncies.
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Diferències entre societat civil i societat limitada

01-12-2016


És habitual, a l’hora d’iniciar una nova activitat, consultar sobre quina és la millor forma legal per explotar el negoci. Això fa que es plantegi sobre si és millor la forma de societat civil, o la de societat limitada.

 

La societat civil, tal i com es defineix el Codi Civil, és un negoci jurídic pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb l’ànim de repartir els guanys. Per tant, els socis poden ser capitalistes (si aporten diners o béns), o industrials (si aporten el seu treball o indústria). La seva constitució no requereix una forma especial, llevat que s’aportin béns immobles; en aquest cas és obligatòria l’atorgament d’escriptura pública. No s’imposa un capital mínim, i pot ser administrada per un sol soci, o per varis, bé de forma mancomunada o solidària. És important destacar que en aquesta societat la responsabilitat pels deutes socials s’estén al patrimoni personal dels socis, tant el present com el que puguin tenir en un futur.

 

En quant a la societat limitada o de responsabilitat limitada, és una societat de capital, de naturalesa mercantil. Pot ser constituïda per dos o més persones (físiques o jurídiques), o per una de sola (i en aquest cas es denomina societat unipersonal). La seva constitució requereix l’atorgament d’escriptura pública davant de Notari, amb uns estatuts, i inscriure’s al Registre Mercantil. És necessari un capital mínim de 3.000 euros, en aportacions en diners o en béns. Aquest capital es divideix en participacions entre el socis, en proporció a les seves aportacions. Ha de tenir un nom o denominació social propi, i que no hagi estat emprat abans. La seva administració pot recaure en una persona, en vàries (mancomunada o solidària), o bé en un consell d’administració. En aquest tipus de societat, com indica el seu nom, la responsabilitat dels socis queda limitada tan sols al capital que haguessin aportat a la societat. Per tant, no es posa en risc el patrimoni personal.

 

Una i altra forma tenen avantatges i inconvenients. La societat civil ha destacat tradicionalment per no ser tan formal com la societat limitada, tant en la seva constitució com en el seu funcionament (per exemple, no hi ha en la civil l’obligació del dipòsit de comptes al Registre Mercantil que sí tenen les societats limitades). Per contra, la responsabilitat dels socis pels deutes de la societat és més gran en les civils, ja que responen amb el seu patrimoni present o futur, cosa que no passa en la societat limitada.

 

Fins fa poc una altra diferència era la seva tributació. En el cas de les societats civils eren els socis qui tributaven per IRPF. En canvi, les societats limitades tributen per l’Impost de Societats. Aquesta situació va canviar a partir de gener de 2016, en que es va establir que tributarien també per l’Impost de Societats les societats civils que tinguessin objecte mercantil, excloent les que es dediquessin a activitats agràries, forestals, mineres o professionals. Per tant, en l’actualitat no hi hauria massa diferències pel que fa al seu règim fiscal.

 

No és possible donar una regla general a la pregunta de quin és el tipus de societat que més convé. La solució dependrà de varis factors, que s’han de veure cas per cas. Per això, des del nostre despatx us oferim el nostre consell professional per tal d’oferir la millor solució a les vostres circumstàncies.
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems