vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?

11-08-2016

Moltes vegades hem sentit que tot allò que es troba a dins del mar no pertany a ningú i que per tant ens ho podem quedar passant així a ser de la nostra propietat, però això no és del tot cert.

Primerament la troballa s’ha de diferenciar de figures semblants com la extradició o la recuperació de béns naufragats o enfonsats ja que tenen una regulació diferent. La primera és una trobada casual o fortuïta d’objectes dins el mar o llençats a la costa, mentre que la segona tracta més de recuperar objectes ja perduts en el mar com aeronaus, mercaderies o les seves restes.

La Llei 14/2014 de Navegació Marítima ens menciona que tota troballa de béns abandonats a les aigües o a les seves costes, a menys que siguin productes del mateix mar o de les aigües navegables, serà considerada com un salvament. Per tant, la troballa ja no ens apareix com una institució independent sinó que és una modalitat de salvament, i això ens permet poder delimitar aquesta figura amb d’altres semblants com és la extradició que hem mencionat anteriorment.  

Fent referència a la troballa, és possible que durant la navegació o des de la costa es trobin béns desposseïts i que no tinguem coneixença de qui és el seu propietari, en aquests casos no ens podem quedar el bé i fer-lo nostre, sinó que estem obligats a comunicar-ho a l’Armada (Exèrcit) en el primer port d’escala. Per què? Doncs en aquest àmbit l’Armada inicia un expedient a fi d’esbrinar el legítim propietari, tot i això, el salvador del bé de mentre podrà retenir els béns que ha trobat adoptant així les mesures per la seva adequada conservació.

Si es localitza el propietari, l’òrgan competent de l’Armada procedirà a notificar la seva identitat al salvador, assistint al propietari la obligació d’acceptar l’entrega dels béns quan així ho demani el salvador i sigui raonable. El salvador tindrà dret a retenir els béns salvats sota el seu control, en el port o en el lloc on s’hagin dut després de finalitzar les operacions de salvament mentre no es constitueixi al seu favor una garantia suficient per l’import del premi que es reclami, sense perjudici de les accions que li correspongui per rescabalar les despeses de conservació i per obtenir el preu que pel salvament procedeixi.

En cas que el propietari no es localitzi en el termini de sis mesos des del inici de l’expedient, l’Armada efectuarà una taxació dels béns salvats. Si aquest valor no excedeix de 3.000 euros el salvador podrà fer seus els béns una vegada hagi pagat les despeses de l’expedient. En cas que la quantia superi els 3.000 euros es vendran els béns en subhasta pública, sent pel salvador una vegada pagades les despeses de l’expedient, a més d’aquest import, un terç de la part del preu obtingut que excedeixi de 3.000 euros més les despeses en que s’hagi incorregut. Si encara quedessin diners, s’ingressaran al Tresor Públic.

Si aquestes operacions de salvament produeixen un resultat útil atorguen un dret a premi a favor dels salvadors que no pot superar el valor dels béns salvats, ja que el pagament es calcula en proporció als valors dels respectius béns salvats.

Tot això s’entén sense perjudici del que es disposa pels béns de comerç prohibit o restringit ja que en aquest cas l’Armada procedirà a donar a aquests béns el destí que correspongui conforme les legislacions aplicables en cada cas.

Josep PRAT RIURÓ

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?

11-08-2016

Moltes vegades hem sentit que tot allò que es troba a dins del mar no pertany a ningú i que per tant ens ho podem quedar passant així a ser de la nostra propietat, però això no és del tot cert.

Primerament la troballa s’ha de diferenciar de figures semblants com la extradició o la recuperació de béns naufragats o enfonsats ja que tenen una regulació diferent. La primera és una trobada casual o fortuïta d’objectes dins el mar o llençats a la costa, mentre que la segona tracta més de recuperar objectes ja perduts en el mar com aeronaus, mercaderies o les seves restes.

La Llei 14/2014 de Navegació Marítima ens menciona que tota troballa de béns abandonats a les aigües o a les seves costes, a menys que siguin productes del mateix mar o de les aigües navegables, serà considerada com un salvament. Per tant, la troballa ja no ens apareix com una institució independent sinó que és una modalitat de salvament, i això ens permet poder delimitar aquesta figura amb d’altres semblants com és la extradició que hem mencionat anteriorment.  

Fent referència a la troballa, és possible que durant la navegació o des de la costa es trobin béns desposseïts i que no tinguem coneixença de qui és el seu propietari, en aquests casos no ens podem quedar el bé i fer-lo nostre, sinó que estem obligats a comunicar-ho a l’Armada (Exèrcit) en el primer port d’escala. Per què? Doncs en aquest àmbit l’Armada inicia un expedient a fi d’esbrinar el legítim propietari, tot i això, el salvador del bé de mentre podrà retenir els béns que ha trobat adoptant així les mesures per la seva adequada conservació.

Si es localitza el propietari, l’òrgan competent de l’Armada procedirà a notificar la seva identitat al salvador, assistint al propietari la obligació d’acceptar l’entrega dels béns quan així ho demani el salvador i sigui raonable. El salvador tindrà dret a retenir els béns salvats sota el seu control, en el port o en el lloc on s’hagin dut després de finalitzar les operacions de salvament mentre no es constitueixi al seu favor una garantia suficient per l’import del premi que es reclami, sense perjudici de les accions que li correspongui per rescabalar les despeses de conservació i per obtenir el preu que pel salvament procedeixi.

En cas que el propietari no es localitzi en el termini de sis mesos des del inici de l’expedient, l’Armada efectuarà una taxació dels béns salvats. Si aquest valor no excedeix de 3.000 euros el salvador podrà fer seus els béns una vegada hagi pagat les despeses de l’expedient. En cas que la quantia superi els 3.000 euros es vendran els béns en subhasta pública, sent pel salvador una vegada pagades les despeses de l’expedient, a més d’aquest import, un terç de la part del preu obtingut que excedeixi de 3.000 euros més les despeses en que s’hagi incorregut. Si encara quedessin diners, s’ingressaran al Tresor Públic.

Si aquestes operacions de salvament produeixen un resultat útil atorguen un dret a premi a favor dels salvadors que no pot superar el valor dels béns salvats, ja que el pagament es calcula en proporció als valors dels respectius béns salvats.

Tot això s’entén sense perjudici del que es disposa pels béns de comerç prohibit o restringit ja que en aquest cas l’Armada procedirà a donar a aquests béns el destí que correspongui conforme les legislacions aplicables en cada cas.

Josep PRAT RIURÓ

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems