vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT

10-11-2016Una recent Sentència de data 5 d'octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, Sala del Social, dicta una nova resolució en matèria d'indemnització per l'extinció d'un contracte d'interinitat a partir d'un supòsit d'una treballadora que va donar serveis des de febrer de 2003 com a secretària al Ministeri de Defensa a l'empara de diversos contractes d'interinitat. L'últim d'ells es va celebrar el 17 d’agost de 2005 en substitució d'una treballadora en situació de dispensa d'obligacions laborals vinculada a la seva condició sindical. Com a conseqüència de l'adopció de mesures d'estabilitat pressupostària (RDL 20/2012) es revoca la dispensa del contracte de la treballadora substituïda i s'extingeix el contracte de la treballadora.

Doncs bé, la mencionada treballadora va interposar demanda d'acomiadament enfront de l'extinció, impugnant tant la legalitat del contracte com les seves condicions de finalització que va ser desestimada a primera instància, pel que va recórrer en súplica davant el TSJ de Madrid, que observa que la contractació mitjançant un contracte d'interinitat compleix els requisits exigits per la normativa nacional vigent i, d'altra banda, que la finalització del mencionat contracte de treball està basada en una raó objectiva. Per això, es pregunta si el treballador té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte, el que el porta a plantejar qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que declara contrari al dret comunitari denegar una indemnització per finalització de contracte a un treballador amb contracte d'interinitat quan si es concedeix als treballadors fixos comparables.

El TSJ recorda que la doctrina del Tribunal Suprem sobre l'extinció del contracte d'interinitat estableix que la seva durada és la del temps que duri l'absència del treballador substituït amb dret a la reserva del lloc de treball, de manera que quan l'absència finalitza el contracte s'extingeix d'acord amb el dret.

En el supòsit enjudiciat, el contracte d'interinitat té una durada incerta (s'ha estès durant més de 7 anys) i l'extinció del contracte s'ha produït per una causa objectiva (reincorporació de la treballadora per la reducció dràstica del número d'alliberats sindicals mitjançant una reforma legislativa), és a dir, no reprotxable al treballador ni a la mera voluntat empresarial. Aquesta causa és anàloga a les causes objectives de l'article 52 del Estatut dels Treballador (ET) i, a més a més, la incorporació de la treballadora substituïda també s'ha produït per causes alienes a la seva voluntat.

Considera el TSJ que la legislació espanyola separa determinades causes d'extinció per causes objectives (finalització de l'obra, reincorporació del treballador substituït...) com a instruments de la contractació temporal, que produeixen l'efecte perniciós que treballadors amb idèntica antiguitat i que realitzen similar treball tinguin un tracte diferent quan el contracte s'extingeix. La qüestió no és si les causes objectives senyalades a l'article 52 del ET siguin aplicables als contractes d'interinitat, que ho són, sinó que la causa extintiva aplicada, la reincorporació de la treballadora substituïda, és de conformitat amb la legislació espanyola, el que suposa negar-li qualsevol dret indemnitzatori que sí obtindria si la seva contractació no fos temporal, ja que tindria sempre, si més no, una indemnització de 20 dies de salari per any treballat (ET art.52).

Per això conclou, que estant directament aplicable la Directiva 1999/70 sobre contractació temporal i la interpretació que ha realitzat d'aquest precepte el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en data 14 de setembre de 2016, no es pot discriminar la demandant pel que fa a la indemnització per l'extinció de la relació laboral, com a conseqüència del tipus de contracte subscrit tenint en compte que el lloc de treball és únic i són idèntics la naturalesa del treball i totes condicions laborables. Per això té dret a una indemnització igual que la que correspondria a un treballador fix comparable d'extingir-se el seu contracte per una altra causa objectiva.

Per això, s'estima el recurs i s'hi fixa a la treballadora una indemnització de 20 dies per any de servei. En aquest sentit assenyalar que una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha establert una indemnització de 20 dies per any treballat per a una empleada de la Fundació Basca d'Innovació i Recerca Sanitària (Bio Euskal Fundazioa) - dependent del departament de Sanitat - malgrat que considera que el seu contracte,  de recerca, equivalent a un contracte per a obra o servei determinat, de més de tres anys de durada, era de caràcter temporal. Així, eleva de vuit dies per any a vint la indemnització concedida aplicant la doctrina continguda en la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 14 de setembre.

Per tant, a la vista de aquestes últimes resolucions la indemnització fixada per els contractes temporals haurà de ser revisada i segurament se haurà de canviar la regulació legal dels mateixos sense oblidar que al final la opció serà anar a un model únic de contracte.

 

Luis MORENO PRAT

Advocats

PRAT SÀBAT ADVOCATS
 
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT

10-11-2016Una recent Sentència de data 5 d'octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, Sala del Social, dicta una nova resolució en matèria d'indemnització per l'extinció d'un contracte d'interinitat a partir d'un supòsit d'una treballadora que va donar serveis des de febrer de 2003 com a secretària al Ministeri de Defensa a l'empara de diversos contractes d'interinitat. L'últim d'ells es va celebrar el 17 d’agost de 2005 en substitució d'una treballadora en situació de dispensa d'obligacions laborals vinculada a la seva condició sindical. Com a conseqüència de l'adopció de mesures d'estabilitat pressupostària (RDL 20/2012) es revoca la dispensa del contracte de la treballadora substituïda i s'extingeix el contracte de la treballadora.

Doncs bé, la mencionada treballadora va interposar demanda d'acomiadament enfront de l'extinció, impugnant tant la legalitat del contracte com les seves condicions de finalització que va ser desestimada a primera instància, pel que va recórrer en súplica davant el TSJ de Madrid, que observa que la contractació mitjançant un contracte d'interinitat compleix els requisits exigits per la normativa nacional vigent i, d'altra banda, que la finalització del mencionat contracte de treball està basada en una raó objectiva. Per això, es pregunta si el treballador té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte, el que el porta a plantejar qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que declara contrari al dret comunitari denegar una indemnització per finalització de contracte a un treballador amb contracte d'interinitat quan si es concedeix als treballadors fixos comparables.

El TSJ recorda que la doctrina del Tribunal Suprem sobre l'extinció del contracte d'interinitat estableix que la seva durada és la del temps que duri l'absència del treballador substituït amb dret a la reserva del lloc de treball, de manera que quan l'absència finalitza el contracte s'extingeix d'acord amb el dret.

En el supòsit enjudiciat, el contracte d'interinitat té una durada incerta (s'ha estès durant més de 7 anys) i l'extinció del contracte s'ha produït per una causa objectiva (reincorporació de la treballadora per la reducció dràstica del número d'alliberats sindicals mitjançant una reforma legislativa), és a dir, no reprotxable al treballador ni a la mera voluntat empresarial. Aquesta causa és anàloga a les causes objectives de l'article 52 del Estatut dels Treballador (ET) i, a més a més, la incorporació de la treballadora substituïda també s'ha produït per causes alienes a la seva voluntat.

Considera el TSJ que la legislació espanyola separa determinades causes d'extinció per causes objectives (finalització de l'obra, reincorporació del treballador substituït...) com a instruments de la contractació temporal, que produeixen l'efecte perniciós que treballadors amb idèntica antiguitat i que realitzen similar treball tinguin un tracte diferent quan el contracte s'extingeix. La qüestió no és si les causes objectives senyalades a l'article 52 del ET siguin aplicables als contractes d'interinitat, que ho són, sinó que la causa extintiva aplicada, la reincorporació de la treballadora substituïda, és de conformitat amb la legislació espanyola, el que suposa negar-li qualsevol dret indemnitzatori que sí obtindria si la seva contractació no fos temporal, ja que tindria sempre, si més no, una indemnització de 20 dies de salari per any treballat (ET art.52).

Per això conclou, que estant directament aplicable la Directiva 1999/70 sobre contractació temporal i la interpretació que ha realitzat d'aquest precepte el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en data 14 de setembre de 2016, no es pot discriminar la demandant pel que fa a la indemnització per l'extinció de la relació laboral, com a conseqüència del tipus de contracte subscrit tenint en compte que el lloc de treball és únic i són idèntics la naturalesa del treball i totes condicions laborables. Per això té dret a una indemnització igual que la que correspondria a un treballador fix comparable d'extingir-se el seu contracte per una altra causa objectiva.

Per això, s'estima el recurs i s'hi fixa a la treballadora una indemnització de 20 dies per any de servei. En aquest sentit assenyalar que una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha establert una indemnització de 20 dies per any treballat per a una empleada de la Fundació Basca d'Innovació i Recerca Sanitària (Bio Euskal Fundazioa) - dependent del departament de Sanitat - malgrat que considera que el seu contracte,  de recerca, equivalent a un contracte per a obra o servei determinat, de més de tres anys de durada, era de caràcter temporal. Així, eleva de vuit dies per any a vint la indemnització concedida aplicant la doctrina continguda en la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 14 de setembre.

Per tant, a la vista de aquestes últimes resolucions la indemnització fixada per els contractes temporals haurà de ser revisada i segurament se haurà de canviar la regulació legal dels mateixos sense oblidar que al final la opció serà anar a un model únic de contracte.

 

Luis MORENO PRAT

Advocats

PRAT SÀBAT ADVOCATS
 
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems