vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?

03-03-2016

La Llei d’Arrendaments Urbans és molt clara quan disposa en el seu article 27.2.a: que l’arrendador podrà resoldre el contracte quan l’arrendatari deixi de pagar la renta o qualsevol altra quantitat a la que estigui obligat.

Dit això, s’ha de determinar a qui correspon pagar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Des de la perspectiva del dret administratiu, l’IBI és un impost que ha de pagar el propietari i l’Administració sempre li reclamarà el pagament a aquest. Ara bé, des de l’òptica del dret civil la qüestió és diferent i és possible que sigui l’arrendatari qui hagi d’abonar-lo, ja sigui perquè així ho estableixi la llei o perquè així s’hagi pactat en el contracte d’arrendament.

En els contractes d’arrendament anteriors al 9 de maig de 1985 la llei disposava que l’IBI l’havia d’abonar l’arrendatari, excepte que no s’hagués pactat el contrari. Actualment és a la inversa, l’IBI l’ha de pagar el propietari excepte pacte en contra, sent important destacar que perquè aquest pacte sigui vàlid és necessari que es reculli per escrit i es faci constar l’import anual de l’últim rebut d’IBI.

Per tant, si l’arrendatari té l’obligació de pagar l’IBI, ja sigui perquè la llei li imposa o perquè així es va pactar en el contracte, i no el paga quan l’arrendador li requereix de forma fefaent per fer-ho, aportant el corresponent rebut de l’impost, aquest últim estarà facultat per resoldre el contracte d’arrendament amb les conseqüències que això comporta.

 

Joan BLANCO GINÈS

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.com 
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?

03-03-2016

La Llei d’Arrendaments Urbans és molt clara quan disposa en el seu article 27.2.a: que l’arrendador podrà resoldre el contracte quan l’arrendatari deixi de pagar la renta o qualsevol altra quantitat a la que estigui obligat.

Dit això, s’ha de determinar a qui correspon pagar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Des de la perspectiva del dret administratiu, l’IBI és un impost que ha de pagar el propietari i l’Administració sempre li reclamarà el pagament a aquest. Ara bé, des de l’òptica del dret civil la qüestió és diferent i és possible que sigui l’arrendatari qui hagi d’abonar-lo, ja sigui perquè així ho estableixi la llei o perquè així s’hagi pactat en el contracte d’arrendament.

En els contractes d’arrendament anteriors al 9 de maig de 1985 la llei disposava que l’IBI l’havia d’abonar l’arrendatari, excepte que no s’hagués pactat el contrari. Actualment és a la inversa, l’IBI l’ha de pagar el propietari excepte pacte en contra, sent important destacar que perquè aquest pacte sigui vàlid és necessari que es reculli per escrit i es faci constar l’import anual de l’últim rebut d’IBI.

Per tant, si l’arrendatari té l’obligació de pagar l’IBI, ja sigui perquè la llei li imposa o perquè així es va pactar en el contracte, i no el paga quan l’arrendador li requereix de forma fefaent per fer-ho, aportant el corresponent rebut de l’impost, aquest últim estarà facultat per resoldre el contracte d’arrendament amb les conseqüències que això comporta.

 

Joan BLANCO GINÈS

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.com 
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems