vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Prescripció dels delictes i prescripció de les penes

17-11-2016


Tant la prescripció dels delictes com la prescripció de les penes es configuren en el Codi Penal com a causes d’extinció de la responsabilitat criminal pel sol efecte del pas del temps. Això vol dir, que un cop transcorregut el termini marcat en la llei, cap responsabilitat penal es pot exigir.

Mentre que en la prescripció del delicte el que s’extingeix és la responsabilitat criminal pròpiament dita i suposa la impossibilitat d’imposar una condemna; en la prescripció de la pena el que s’extingeix és la possibilitat d’exigir el compliment d’una pena ferma imposada.

Malgrat haver-hi molt de debat sobre la justificació de la prescripció, tant dels delictes com de les penes, aquesta l’hem de buscar en el principi de seguretat jurídica. És a dir, en què s’ha de posar un límit a la possibilitat que ens condemnin per un il·lícit penal i a la possibilitat que ens compel·leixin a complir amb la pena a què se’ns hagués condemnat per sentència ferma.

Per altra banda, per tal que operi la prescripció del delicte i de la pena, s’ha de produir una inactivitat en la persecució del delicte i en l’execució de la pena, respectivament, i que aquesta es perllongui durant un termini de temps que varia en funció del delicte i de la pena en qüestió

Evidentment, el termini que ha de transcórrer a fi que prescrigui un delicte d’assassinat no és el mateix que el que ha de transcórrer per tal que prescrigui un delicte de furt. De la mateixa manera, una pena de presó d’un any té un termini de prescripció molt més curt que una pena de presó de 16  anys.

El Codi Penal, en els articles 131 i 133, recull els terminis que han de transcórrer perquè es produeixi la prescripció dels delictes i de les penes, en funció del delicte i de la pena de què es tracti.

Això no obstant, s’ha de tenir present que els delictes de lesa humanitat, genocidi i terrorisme, quan aquests últims hagin causat la mort d’alguna persona, i les penes que per aquests s’imposin, són imprescriptibles. Per tant, amb independència del temps que hagi transcorregut, la responsabilitat criminal serà sempre exigible.

 

Joan BLANCO GINÉS

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Prescripció dels delictes i prescripció de les penes

17-11-2016


Tant la prescripció dels delictes com la prescripció de les penes es configuren en el Codi Penal com a causes d’extinció de la responsabilitat criminal pel sol efecte del pas del temps. Això vol dir, que un cop transcorregut el termini marcat en la llei, cap responsabilitat penal es pot exigir.

Mentre que en la prescripció del delicte el que s’extingeix és la responsabilitat criminal pròpiament dita i suposa la impossibilitat d’imposar una condemna; en la prescripció de la pena el que s’extingeix és la possibilitat d’exigir el compliment d’una pena ferma imposada.

Malgrat haver-hi molt de debat sobre la justificació de la prescripció, tant dels delictes com de les penes, aquesta l’hem de buscar en el principi de seguretat jurídica. És a dir, en què s’ha de posar un límit a la possibilitat que ens condemnin per un il·lícit penal i a la possibilitat que ens compel·leixin a complir amb la pena a què se’ns hagués condemnat per sentència ferma.

Per altra banda, per tal que operi la prescripció del delicte i de la pena, s’ha de produir una inactivitat en la persecució del delicte i en l’execució de la pena, respectivament, i que aquesta es perllongui durant un termini de temps que varia en funció del delicte i de la pena en qüestió

Evidentment, el termini que ha de transcórrer a fi que prescrigui un delicte d’assassinat no és el mateix que el que ha de transcórrer per tal que prescrigui un delicte de furt. De la mateixa manera, una pena de presó d’un any té un termini de prescripció molt més curt que una pena de presó de 16  anys.

El Codi Penal, en els articles 131 i 133, recull els terminis que han de transcórrer perquè es produeixi la prescripció dels delictes i de les penes, en funció del delicte i de la pena de què es tracti.

Això no obstant, s’ha de tenir present que els delictes de lesa humanitat, genocidi i terrorisme, quan aquests últims hagin causat la mort d’alguna persona, i les penes que per aquests s’imposin, són imprescriptibles. Per tant, amb independència del temps que hagi transcorregut, la responsabilitat criminal serà sempre exigible.

 

Joan BLANCO GINÉS

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems