vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Què són les participacions preferents?

09-06-2016

Aquest producte bancari, com altres semblants, ha tingut una presència molt important en els mitjans de comunicació, arran dels problemes que ha generat la seva comercialització per entitats bancàries.

Les participacions preferents són valors emesos per una societat, de naturalesa perpetua, que no donen participació en el seu capital social ni dret de vot, a diferència de les accions. També es diferencien de les accions en el fet que cotitzen no en borsa, sinó en mercats secundaris organitzats.

La seva funció ha estat la d’obtenir finançament per a la societat emissora. A canvi, suposen l’obtenció pels seus titulars d’una retribució fixa, tot i que condicionada a l’obtenció de beneficis per la societat. D’aquesta manera, poden generar uns rendiments elevats, però també pèrdues en el capital invertit, ja que no donen un dret a la restitució del seu valor nominal. Tot això fa que es considerin com un producte d’inversió complex i de risc elevat.

El problema que han generat les participacions preferents ha vingut donat pel fet que s’hagin utilitzat especialment per obtenir finançament per les Caixes d’Estalvi, que per la seva naturalesa originària no podien emetre accions. Això va fer que es comercialitzessin entre els seus clients, amb l’atractiu d’obtenir uns interessos molt superiors als d’un dipòsit ordinari. Ara bé, com ja hem comentat, l’obtenció d’aquests rendiments estava condicionada a que l’entitat emissora obtingués beneficis. I quan la crisi econòmica afectà a les entitats bancàries, els clients que havien subscrit les participacions preferents descobriren el seu costat negatiu: ja que no donaven rendiments, i corrien el risc de perdre la totalitat del seu capital. En els casos més extrems (com Catalunya Caixa o Bankia), la reestructuració de les entitats bancàries, amb rescat per part de l’Estat, portà a que les participacions preferents es canviessin per accions de les noves entitats, i a la seva compra pel Fons de Garantia de Dipòsits per un valor inferior al de l’adquisició inicial.

Com és normal, els clients afectats manifestaren el seu descontentament, ja que consideraven que havien estat enganyats. I han estat les seves reclamacions davant dels Tribunals de Justícia les que han posat de manifest unes pràctiques dubtoses en la comercialització de les participacions preferents. Així, al tractar-se d’un producte financer complex, la normativa bancària exigia uns especials deures d’informació envers el client a l’hora de comercialitzar-ho. I en molts casos, la informació donada al client va ser defectuosa: es comercialitzaven les participacions preferents com un equivalent a un dipòsit a termini, sense informar del risc de pèrdua del capital. Donat que molts dels subscriptors de preferents eren persones que volien una inversió conservadora, obtenint interessos sense risc de pèrdua de capital, queda clar que se li oferia un producte financer que no s’ajustava a les seves necessitats.

Davant aquesta situació, han estat moltes les sentències que han apreciat que la subscripció de les participacions preferents estava viciada per l’error produït al client, qui creia comprar un producte diferent al que estava adquirint, com a conseqüència de la defectuosa informació proporcionada per l’entitat bancària. D’aquesta manera, l’adquisició s’ha declarat nul·la per vici de consentiment, obligant a l’entitat a retornar els diners pagats com a preu de les participacions preferents, menys el valor dels interessos que ja hagués abonat al client.

Cal tenir en compte que el termini per reclamar la nul·litat per aquest error és de quatre anys, a comptar des de que es va poder conèixer l’error (que coincidirà amb el moment que deixaren de pagar interessos, o de les mesures de rescat de l’entitat). Aquest termini és de caducitat, el que vol dir que no s’interromp. Per aquest motiu, si encara hi ha dubtes sobre si es pot o no reclamar sobre les participacions preferents, recomanem informar-se el més aviat possible, per tal de no deixar perdre l’acció judicial. En el nostre despatx els podem informar sobre si els hi és possible la reclamació.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Què són les participacions preferents?

09-06-2016

Aquest producte bancari, com altres semblants, ha tingut una presència molt important en els mitjans de comunicació, arran dels problemes que ha generat la seva comercialització per entitats bancàries.

Les participacions preferents són valors emesos per una societat, de naturalesa perpetua, que no donen participació en el seu capital social ni dret de vot, a diferència de les accions. També es diferencien de les accions en el fet que cotitzen no en borsa, sinó en mercats secundaris organitzats.

La seva funció ha estat la d’obtenir finançament per a la societat emissora. A canvi, suposen l’obtenció pels seus titulars d’una retribució fixa, tot i que condicionada a l’obtenció de beneficis per la societat. D’aquesta manera, poden generar uns rendiments elevats, però també pèrdues en el capital invertit, ja que no donen un dret a la restitució del seu valor nominal. Tot això fa que es considerin com un producte d’inversió complex i de risc elevat.

El problema que han generat les participacions preferents ha vingut donat pel fet que s’hagin utilitzat especialment per obtenir finançament per les Caixes d’Estalvi, que per la seva naturalesa originària no podien emetre accions. Això va fer que es comercialitzessin entre els seus clients, amb l’atractiu d’obtenir uns interessos molt superiors als d’un dipòsit ordinari. Ara bé, com ja hem comentat, l’obtenció d’aquests rendiments estava condicionada a que l’entitat emissora obtingués beneficis. I quan la crisi econòmica afectà a les entitats bancàries, els clients que havien subscrit les participacions preferents descobriren el seu costat negatiu: ja que no donaven rendiments, i corrien el risc de perdre la totalitat del seu capital. En els casos més extrems (com Catalunya Caixa o Bankia), la reestructuració de les entitats bancàries, amb rescat per part de l’Estat, portà a que les participacions preferents es canviessin per accions de les noves entitats, i a la seva compra pel Fons de Garantia de Dipòsits per un valor inferior al de l’adquisició inicial.

Com és normal, els clients afectats manifestaren el seu descontentament, ja que consideraven que havien estat enganyats. I han estat les seves reclamacions davant dels Tribunals de Justícia les que han posat de manifest unes pràctiques dubtoses en la comercialització de les participacions preferents. Així, al tractar-se d’un producte financer complex, la normativa bancària exigia uns especials deures d’informació envers el client a l’hora de comercialitzar-ho. I en molts casos, la informació donada al client va ser defectuosa: es comercialitzaven les participacions preferents com un equivalent a un dipòsit a termini, sense informar del risc de pèrdua del capital. Donat que molts dels subscriptors de preferents eren persones que volien una inversió conservadora, obtenint interessos sense risc de pèrdua de capital, queda clar que se li oferia un producte financer que no s’ajustava a les seves necessitats.

Davant aquesta situació, han estat moltes les sentències que han apreciat que la subscripció de les participacions preferents estava viciada per l’error produït al client, qui creia comprar un producte diferent al que estava adquirint, com a conseqüència de la defectuosa informació proporcionada per l’entitat bancària. D’aquesta manera, l’adquisició s’ha declarat nul·la per vici de consentiment, obligant a l’entitat a retornar els diners pagats com a preu de les participacions preferents, menys el valor dels interessos que ja hagués abonat al client.

Cal tenir en compte que el termini per reclamar la nul·litat per aquest error és de quatre anys, a comptar des de que es va poder conèixer l’error (que coincidirà amb el moment que deixaren de pagar interessos, o de les mesures de rescat de l’entitat). Aquest termini és de caducitat, el que vol dir que no s’interromp. Per aquest motiu, si encara hi ha dubtes sobre si es pot o no reclamar sobre les participacions preferents, recomanem informar-se el més aviat possible, per tal de no deixar perdre l’acció judicial. En el nostre despatx els podem informar sobre si els hi és possible la reclamació.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems