vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Quan procedeix un concurs de creditors?

05-05-2016

Moltes vegades sentim dir que una empresa està en concurs de creditors. També ens sonen altres expressions, com la suspensió de pagaments o la fallida (“quiebra”). Amb això ens estem referint a una situació d’insolvència d’una persona, física o jurídica. La diferent terminologia obeeix a que antigament es diferenciaven dos procediments (la suspensió de pagaments i la fallida), que ara és objecte d’una normativa única, la Llei Concursal de 2003. 

Per tant, la situació de concurs ve determinada per una situació objectiva, com és el fet que un deutor es trobi en una situació d’insolvència. Aquesta es defineix d’acord amb el seu significat comú: es troba en estat d’insolvència el deutor que no pot pagar regularment les seves obligacions exigibles. A tal efecte, és completament indiferent quina és la causa d’aquesta impossibilitat. D’aquesta manera, inclou tant el supòsit que no es pagui perquè no es té res amb que pagar ni es tindrà en el futur, com que no es pagui perquè hi ha una dificultat transitòria de tresoreria, però es disposen d’actius suficients per fer-hi front en un futur. Per tant, inclou tant una insolvència actual com la imminent, és a dir, quan el deutor prevegi que en un futur no podrà pagar els seus deutes. Tampoc és imprescindible que sigui un incompliment total, sinó que és suficient que sigui un incompliment generalitzat.

Com s’acredita aquest estat d’insolvència? Com que el concurs ho pot sol·licitar el deutor, però també qualsevol dels seus creditors, s’ha de diferenciar segons qui ho demani. En el cas del deutor, ho té fàcil demostrar-ho, ja que disposa de la documentació que pot demostrar-ho (llibres comptables, extractes bancaris, llistat de creditors, etc.). Però què passa amb els creditors, que no tenen accés a aquesta documentació? En aquest cas, ha de justificar que s’ha seguit inútilment una execució judicial o administrativa contra el deutor, quan en la mateixa s’ha acreditat que no hi ha béns lliures del deutor que siguin suficients pel pagament reclamat. Però també pot presumir-se que hi ha una situació d’insolvència quan es donin unes circumstàncies que enumera la Llei: que hagi un incompliment generalitzat de les obligacions del deutor; que existeixi un embargament generalitzat dels béns que integren el patrimoni del deutor, per execucions pendents; que s’hagi produït un alçament de béns del deutor, passant-los a un tercer, o la seva liquidació de pressa o de forma ruïnosa; o bé que s’hagin incomplert de forma generalitzada durant els tres mesos anteriors les obligacions tributàries, les de Seguretat Social, o els salaris, indemnitzacions i altres retribucions derivades de les relacions de treball.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Quan procedeix un concurs de creditors?

05-05-2016

Moltes vegades sentim dir que una empresa està en concurs de creditors. També ens sonen altres expressions, com la suspensió de pagaments o la fallida (“quiebra”). Amb això ens estem referint a una situació d’insolvència d’una persona, física o jurídica. La diferent terminologia obeeix a que antigament es diferenciaven dos procediments (la suspensió de pagaments i la fallida), que ara és objecte d’una normativa única, la Llei Concursal de 2003. 

Per tant, la situació de concurs ve determinada per una situació objectiva, com és el fet que un deutor es trobi en una situació d’insolvència. Aquesta es defineix d’acord amb el seu significat comú: es troba en estat d’insolvència el deutor que no pot pagar regularment les seves obligacions exigibles. A tal efecte, és completament indiferent quina és la causa d’aquesta impossibilitat. D’aquesta manera, inclou tant el supòsit que no es pagui perquè no es té res amb que pagar ni es tindrà en el futur, com que no es pagui perquè hi ha una dificultat transitòria de tresoreria, però es disposen d’actius suficients per fer-hi front en un futur. Per tant, inclou tant una insolvència actual com la imminent, és a dir, quan el deutor prevegi que en un futur no podrà pagar els seus deutes. Tampoc és imprescindible que sigui un incompliment total, sinó que és suficient que sigui un incompliment generalitzat.

Com s’acredita aquest estat d’insolvència? Com que el concurs ho pot sol·licitar el deutor, però també qualsevol dels seus creditors, s’ha de diferenciar segons qui ho demani. En el cas del deutor, ho té fàcil demostrar-ho, ja que disposa de la documentació que pot demostrar-ho (llibres comptables, extractes bancaris, llistat de creditors, etc.). Però què passa amb els creditors, que no tenen accés a aquesta documentació? En aquest cas, ha de justificar que s’ha seguit inútilment una execució judicial o administrativa contra el deutor, quan en la mateixa s’ha acreditat que no hi ha béns lliures del deutor que siguin suficients pel pagament reclamat. Però també pot presumir-se que hi ha una situació d’insolvència quan es donin unes circumstàncies que enumera la Llei: que hagi un incompliment generalitzat de les obligacions del deutor; que existeixi un embargament generalitzat dels béns que integren el patrimoni del deutor, per execucions pendents; que s’hagi produït un alçament de béns del deutor, passant-los a un tercer, o la seva liquidació de pressa o de forma ruïnosa; o bé que s’hagin incomplert de forma generalitzada durant els tres mesos anteriors les obligacions tributàries, les de Seguretat Social, o els salaris, indemnitzacions i altres retribucions derivades de les relacions de treball.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems