vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Semàfors i sancions

04-02-2016

En aquests darrers mesos hi ha hagut dues notícies al voltant dels anomenats foto-rojo, que per a qui no sàpiga massa bé el que vol dir són les màquines de fotografiar instal·lades a les interseccions de carrers amb control semafòric que fotografien els vehicles que passen el semàfors en vermell. 

La primera, i sens dubte la més coneguda perquè tots els mitjans de comunicació se n'han fet ressò, és l'anul·lació per part de l'Ajuntament de Palafrugell de cap a 7.000 denúncies al semàfor de Mont-ras a la carretera C-66, per un funcionament irregular del radar i del semàfor que anaven descoordinats. Davant l'allau de protestes rebudes s'han vist obligats a anul·lar les denúncies, els procediments sancionadors en marxa, i han penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafrugell un model gens afortunat de recurs perquè tots aquells que han pagat la sanció puguin reclamar la devolució de la sanció pecuniària. La sanció imposada era de 200 euros i 4 punts del carnet de conduir. Al formulari es parla de tornar els diners, però en lloc parla de tornar els punts. Pot haver-hi conductors que per causa de la pèrdua d'aquests punts, hagin perdut també la vigència del seu permís de conduir, amb tot els perjudicis que això pot suposar, cursos de recuperació, temps sense conduir, etc... Tot aquest perjudici qui el paga?

De retornar els punts l'Ajuntament no en parla, entre altres coses perquè la competència en aquesta matèria és de la Dirección General de Tráfico. Tot això podria ser objecte de reclamació de responsabilitat patrimonial, perquè la responsabilitat del mal funcionament i del perjudici ocasional és de l'Ajuntament. 

Per altra banda, el Tribunal Suprem va dictar en data 12 de novembre de 2015 una sentència d'un recurs de cassació en interès de llei, interposat per l'Ajuntament de Sant Sebastià, en la qual es qüestiona l'eficàcia probatòria a efectes sancionadors de la utilització de dispositius de foto-rojo per sancionar la infracció consistent a sobrepassar un semàfor en vermell, atès que aquests aparells no estan subjectes a controls metrològics de cap classe. El tribunal no s'oposa que una imatge captada per un aparell exempt de control metrològic sigui un mitjà de prova vàlid per sancionar, el que rebutja és que l'aparell estigui exempt dels controls metrològics, perquè entén que fa amidaments de temps, i en conseqüència les imatges captades no tenen força provatòria per no haver passat l'aparell control metrològic. 

Per tant, segons determina el Tribunal Suprem, les imatges obtingudes amb els aparells de foto-rojo no tenen força provatòria per demostrar l'il·lícit denunciat, en no haver passat control metrològic. Segur que són moltes les persones que s'han vist afectades i perjudicades i que han estat sancionades d'aquesta manera, que ara vista la doctrina del més alt Tribunal, amb unes imatges que no tenien cap valor provatori, i la qüestió és la mateixa que plantejàvem més amunt amb el tema de l'Ajuntament de Palafrugell.
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Semàfors i sancions

04-02-2016

En aquests darrers mesos hi ha hagut dues notícies al voltant dels anomenats foto-rojo, que per a qui no sàpiga massa bé el que vol dir són les màquines de fotografiar instal·lades a les interseccions de carrers amb control semafòric que fotografien els vehicles que passen el semàfors en vermell. 

La primera, i sens dubte la més coneguda perquè tots els mitjans de comunicació se n'han fet ressò, és l'anul·lació per part de l'Ajuntament de Palafrugell de cap a 7.000 denúncies al semàfor de Mont-ras a la carretera C-66, per un funcionament irregular del radar i del semàfor que anaven descoordinats. Davant l'allau de protestes rebudes s'han vist obligats a anul·lar les denúncies, els procediments sancionadors en marxa, i han penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafrugell un model gens afortunat de recurs perquè tots aquells que han pagat la sanció puguin reclamar la devolució de la sanció pecuniària. La sanció imposada era de 200 euros i 4 punts del carnet de conduir. Al formulari es parla de tornar els diners, però en lloc parla de tornar els punts. Pot haver-hi conductors que per causa de la pèrdua d'aquests punts, hagin perdut també la vigència del seu permís de conduir, amb tot els perjudicis que això pot suposar, cursos de recuperació, temps sense conduir, etc... Tot aquest perjudici qui el paga?

De retornar els punts l'Ajuntament no en parla, entre altres coses perquè la competència en aquesta matèria és de la Dirección General de Tráfico. Tot això podria ser objecte de reclamació de responsabilitat patrimonial, perquè la responsabilitat del mal funcionament i del perjudici ocasional és de l'Ajuntament. 

Per altra banda, el Tribunal Suprem va dictar en data 12 de novembre de 2015 una sentència d'un recurs de cassació en interès de llei, interposat per l'Ajuntament de Sant Sebastià, en la qual es qüestiona l'eficàcia probatòria a efectes sancionadors de la utilització de dispositius de foto-rojo per sancionar la infracció consistent a sobrepassar un semàfor en vermell, atès que aquests aparells no estan subjectes a controls metrològics de cap classe. El tribunal no s'oposa que una imatge captada per un aparell exempt de control metrològic sigui un mitjà de prova vàlid per sancionar, el que rebutja és que l'aparell estigui exempt dels controls metrològics, perquè entén que fa amidaments de temps, i en conseqüència les imatges captades no tenen força provatòria per no haver passat l'aparell control metrològic. 

Per tant, segons determina el Tribunal Suprem, les imatges obtingudes amb els aparells de foto-rojo no tenen força provatòria per demostrar l'il·lícit denunciat, en no haver passat control metrològic. Segur que són moltes les persones que s'han vist afectades i perjudicades i que han estat sancionades d'aquesta manera, que ara vista la doctrina del més alt Tribunal, amb unes imatges que no tenien cap valor provatori, i la qüestió és la mateixa que plantejàvem més amunt amb el tema de l'Ajuntament de Palafrugell.
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems