vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Tot el que has de saber de l’índex IRPH

21-03-2018


Com molts deveu saber, el Tribunal Suprem, per sentència del passat 14 de desembre de 2017, va declarar la validesa de les hipoteques en que l’interès estava referenciat a l’índex IRPH, considerant que no implicava ni falta de transparència ni abusivitat.

 

L’IRPH, o Índex de Referència de Preus Hipotecaris, és un dels índex de referència que es fan servir per a calcular els interessos dels préstecs hipotecaris, juntament amb l’EURIBOR, que és el més conegut i emprat. Fins a l’any 2013 havia tres tipus d’IRPH: de caixes, bancs i cooperatives; a partir d’aquell any es substitueixen per l’índex IRPH d’entitats, calculat amb el tipus mitjà d’interès dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a l’adquisició d’habitatge lliure, atorgat per les entitats de crèdit a Espanya. S’ha criticat aquest índex perquè, a diferència de l’EURIBOR, les dades per al seu càlcul les fixa el Banc d’Espanya en base a la informació tramesa per les entitats bancàries, dades que no són públiques i que ha generat dubtes sobre la seva possible manipulació. A més, i a diferència també de l’EURIBOR, aquest índex no ha experimentat grans baixades els últims anys, el que suposa que els clients que signaren hipoteques vinculades a aquest índex no s’han beneficiat de les baixades de tipus d’interès.

 

En la seva sentència, el Tribunal Suprem entén que la subjecció a l’índex IRPH en els préstecs hipotecaris no suposa una clàusula abusiva, sinó una condició general de la contractació que fa referència a un índex regulat legalment, i que l’índex no pot ser objecte de control en la mesura que ha estat fixat de conformitat amb la llei. També considera que era un índex perfectament comprensible per al consumidor en el moment de la celebració del contracte. I en quant a la seva evolució posterior més favorable, es considera pel Tribunal que no s’ha de fer un judici retrospectiu, ja que s’ha de tenir en compte que els diferencials a l’índex IRPH eren més reduïts que els aplicables als préstecs referenciats a l’EURIBOR, per la qual cosa posa en dubte un caràcter més beneficiós de l’EURIBOR en front de l’IRPH, més quan per a fer aquesta valoració es tindria que atendre a la total durada del préstec hipotecari, i no tan sols al moment actual.

 

Tot i això, s’ha d’esmentar que dos magistrats van manifestar la seva opinió discrepant per mitjà d’un vot particular. Al seu parer, l’índex IRPH és més complex per a un consumidor mitjà, el que obligaria a les entitats bancàries a donar una major informació sobre l’abast i funcionament d’aquest índex. Al no haver-ho fet, segons la seva opinió, no es superaria el control de transparència de la clàusula, el que ocasionaria la seva nul·litat per abusiva, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.

 

Per tant, i encara que sembla que la controvèrsia judicial en torn a aquest índex ha finalitzat, el cert és que encara cal veure si en un futur la Justícia europea es pronunciarà sobre el mateix, i si corregirà o no al Tribunal Suprem espanyol, com ja va fer amb les clàusules sòl.

 

Miquel Garcias

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
 
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Tot el que has de saber de l’índex IRPH

21-03-2018


Com molts deveu saber, el Tribunal Suprem, per sentència del passat 14 de desembre de 2017, va declarar la validesa de les hipoteques en que l’interès estava referenciat a l’índex IRPH, considerant que no implicava ni falta de transparència ni abusivitat.

 

L’IRPH, o Índex de Referència de Preus Hipotecaris, és un dels índex de referència que es fan servir per a calcular els interessos dels préstecs hipotecaris, juntament amb l’EURIBOR, que és el més conegut i emprat. Fins a l’any 2013 havia tres tipus d’IRPH: de caixes, bancs i cooperatives; a partir d’aquell any es substitueixen per l’índex IRPH d’entitats, calculat amb el tipus mitjà d’interès dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a l’adquisició d’habitatge lliure, atorgat per les entitats de crèdit a Espanya. S’ha criticat aquest índex perquè, a diferència de l’EURIBOR, les dades per al seu càlcul les fixa el Banc d’Espanya en base a la informació tramesa per les entitats bancàries, dades que no són públiques i que ha generat dubtes sobre la seva possible manipulació. A més, i a diferència també de l’EURIBOR, aquest índex no ha experimentat grans baixades els últims anys, el que suposa que els clients que signaren hipoteques vinculades a aquest índex no s’han beneficiat de les baixades de tipus d’interès.

 

En la seva sentència, el Tribunal Suprem entén que la subjecció a l’índex IRPH en els préstecs hipotecaris no suposa una clàusula abusiva, sinó una condició general de la contractació que fa referència a un índex regulat legalment, i que l’índex no pot ser objecte de control en la mesura que ha estat fixat de conformitat amb la llei. També considera que era un índex perfectament comprensible per al consumidor en el moment de la celebració del contracte. I en quant a la seva evolució posterior més favorable, es considera pel Tribunal que no s’ha de fer un judici retrospectiu, ja que s’ha de tenir en compte que els diferencials a l’índex IRPH eren més reduïts que els aplicables als préstecs referenciats a l’EURIBOR, per la qual cosa posa en dubte un caràcter més beneficiós de l’EURIBOR en front de l’IRPH, més quan per a fer aquesta valoració es tindria que atendre a la total durada del préstec hipotecari, i no tan sols al moment actual.

 

Tot i això, s’ha d’esmentar que dos magistrats van manifestar la seva opinió discrepant per mitjà d’un vot particular. Al seu parer, l’índex IRPH és més complex per a un consumidor mitjà, el que obligaria a les entitats bancàries a donar una major informació sobre l’abast i funcionament d’aquest índex. Al no haver-ho fet, segons la seva opinió, no es superaria el control de transparència de la clàusula, el que ocasionaria la seva nul·litat per abusiva, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.

 

Per tant, i encara que sembla que la controvèrsia judicial en torn a aquest índex ha finalitzat, el cert és que encara cal veure si en un futur la Justícia europea es pronunciarà sobre el mateix, i si corregirà o no al Tribunal Suprem espanyol, com ja va fer amb les clàusules sòl.

 

Miquel Garcias

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS
 
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems