vCard     T. (0034) 972 218 200      Català · Castellano

Vols canviar el teu nom al català?

23-06-2016

L’article 19.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística va reconèixer el dret a l’ús de la forma normativament correcta del nom i cognoms, i a incloure la conjunció “i” entre els cognoms.

Amb el temps transcorregut des de la promulgació d’aquesta Llei, és probable que siguin poques les persones que no hagin posat el seu nom en català en el Registre Civil, i per extensió al DNI, si aquesta era la seva voluntat. Així i tot, el tràmit és senzill, sol·licitant-lo al Registre Civil.

Una qüestió interessant és si es poden inscriure els hipocorístics, és a dir, la forma abreviada del nom (per exemple, Toni per Antoni, Pep per Josep, etc...). Tradicionalment això no estava permès, tot i que en l’actualitat es permet la inscripció de qualsevol nom (inclosos els hipocorístics o noms de fantasia), fins a un màxim de dos. S’exceptuen els pejoratius i els que puguin produir confusió respecte del sexe del nadó. Ara bé, això es refereix al supòsit d’inscriure el nom d’un nadó. Si es volgués inscriure el nom en la forma reduïda o hipocorístic, seria necessari un expedient administratiu, com també si es volgués fer un canvi del nom inscrit en el Registre per l’utilitzat habitualment (com, per exemple, una persona que figuri inscrita com a Anna, però a la que tothom anomena Clara, i vulgui evitar aquesta confusió).

En quant a la normalització dels cognoms, consisteix en corregir els cognoms catalans que figurin inscrits en una forma que no s’ajusta a la normativa ortogràfica actual (per exemple, Farré per Ferrer, Roselló per Rosselló, etc...).Els motius pels quals es produeix aquesta situació poden ser variats, com haver-se utilitzat una ortografia tradicional que ara ja no és normativa o haver-se aplicat normes ortogràfiques castellanes en la inscripció dels cognoms. Aquest canvi es pot també sol·licitar al Registre Civil, tot i que és necessari aportar un certificat que acrediti que la forma que es sol·licita inscriure sigui correcta des d’un punt de vista lingüístic. En el cas català, aquest certificat s’emet per l’Institut d’Estudis Catalans.

Cosa diferent és l’adaptació al català de cognoms que no siguin d’origen català (com Ferrandis per Fernández), la traducció del cognom al català (Pont per Puente), o bé el canvi d’un cognom per un altre diferent. En aquests casos s’exigeix també un expedient administratiu, sotmès a la normativa del Registre Civil. Per aquest motiu, s’exigeix amb caràcter general que el sol·licitant ha d'usar i ser conegut per aquest cognom; els cognoms han de pertànyer legítimament a la persona interessada, i, finalment, que els cognoms que resultin del canvi han de ser un de la línia paterna i l'altre de la materna, no podent venir d’una sola línia.

Finalment, si el que voleu és tenir una “i” entre els dos cognoms, és suficient manifestar-ho a l’encarregat del Registre Civil.

Es tracta fonamentalment d’un tema en que cadascú ha de decidir la seva opció en llibertat, d’acord amb la seva situació i sensibilitat. Faig aquest aclariment per si algú em pregunta, desprès d’això, perquè no he normalitzat el meu cognom!

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.cat
Share on Google+Blog advocats

Tot el que has de saber de l’índex IRPH
21-03-2018
Si em citen a un judici com a testimoni hi he d'assistir obligatòriament?
15-12-2016
Diferències entre societat civil i societat limitada
01-12-2016
Prescripció dels delictes i prescripció de les penes
17-11-2016
INDEMNITZACIÓ DELS CONTRACTES D’INTERINITAT
10-11-2016
El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat
27-10-2016
Mig any treballant sense cobrar
18-08-2016
Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?
11-08-2016
Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?
04-08-2016
L'empresa familiar
07-07-2016
Els pactes entre socis a les Start-Ups
30-06-2016
Vols canviar el teu nom al català?
23-06-2016
Canvis en la gestió de la incapacitat temporal
16-06-2016
Què són les participacions preferents?
09-06-2016
Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors
20-05-2016
Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó
12-05-2016
Quan procedeix un concurs de creditors?
05-05-2016
Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?
29-04-2016
Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?
22-04-2016
Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?
15-04-2016
Quin advocat escollir?
30-03-2016
Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?
24-03-2016
L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?
03-03-2016
Es poden llogar pisos embargats?
23-02-2016
Semàfors i sancions
04-02-2016
El parlament europeu posa fi al “roaming”
15-12-2015
Els auditors demanen un codi de bones pràctiques del sector públic
07-12-2015
Es preveu que el “paper zero” en justícia sigui òptim a mitjans del 2016
30-11-2015
El registre de les parelles de fet
20-11-2015


Vols canviar el teu nom al català?

23-06-2016

L’article 19.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística va reconèixer el dret a l’ús de la forma normativament correcta del nom i cognoms, i a incloure la conjunció “i” entre els cognoms.

Amb el temps transcorregut des de la promulgació d’aquesta Llei, és probable que siguin poques les persones que no hagin posat el seu nom en català en el Registre Civil, i per extensió al DNI, si aquesta era la seva voluntat. Així i tot, el tràmit és senzill, sol·licitant-lo al Registre Civil.

Una qüestió interessant és si es poden inscriure els hipocorístics, és a dir, la forma abreviada del nom (per exemple, Toni per Antoni, Pep per Josep, etc...). Tradicionalment això no estava permès, tot i que en l’actualitat es permet la inscripció de qualsevol nom (inclosos els hipocorístics o noms de fantasia), fins a un màxim de dos. S’exceptuen els pejoratius i els que puguin produir confusió respecte del sexe del nadó. Ara bé, això es refereix al supòsit d’inscriure el nom d’un nadó. Si es volgués inscriure el nom en la forma reduïda o hipocorístic, seria necessari un expedient administratiu, com també si es volgués fer un canvi del nom inscrit en el Registre per l’utilitzat habitualment (com, per exemple, una persona que figuri inscrita com a Anna, però a la que tothom anomena Clara, i vulgui evitar aquesta confusió).

En quant a la normalització dels cognoms, consisteix en corregir els cognoms catalans que figurin inscrits en una forma que no s’ajusta a la normativa ortogràfica actual (per exemple, Farré per Ferrer, Roselló per Rosselló, etc...).Els motius pels quals es produeix aquesta situació poden ser variats, com haver-se utilitzat una ortografia tradicional que ara ja no és normativa o haver-se aplicat normes ortogràfiques castellanes en la inscripció dels cognoms. Aquest canvi es pot també sol·licitar al Registre Civil, tot i que és necessari aportar un certificat que acrediti que la forma que es sol·licita inscriure sigui correcta des d’un punt de vista lingüístic. En el cas català, aquest certificat s’emet per l’Institut d’Estudis Catalans.

Cosa diferent és l’adaptació al català de cognoms que no siguin d’origen català (com Ferrandis per Fernández), la traducció del cognom al català (Pont per Puente), o bé el canvi d’un cognom per un altre diferent. En aquests casos s’exigeix també un expedient administratiu, sotmès a la normativa del Registre Civil. Per aquest motiu, s’exigeix amb caràcter general que el sol·licitant ha d'usar i ser conegut per aquest cognom; els cognoms han de pertànyer legítimament a la persona interessada, i, finalment, que els cognoms que resultin del canvi han de ser un de la línia paterna i l'altre de la materna, no podent venir d’una sola línia.

Finalment, si el que voleu és tenir una “i” entre els dos cognoms, és suficient manifestar-ho a l’encarregat del Registre Civil.

Es tracta fonamentalment d’un tema en que cadascú ha de decidir la seva opció en llibertat, d’acord amb la seva situació i sensibilitat. Faig aquest aclariment per si algú em pregunta, desprès d’això, perquè no he normalitzat el meu cognom!

Miquel Garcias Miquel

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.cat
Share on Google+Pl. Poeta Marquina 2, principal · 17002 Girona
T. (0034) 972 218 200 - F.(0034) 972 213 718
info@pratsabat.com Nota legal Cookies


Membres de: lexgrupo aeuropea
6tems