972 218 200 | info@pratsabat.com

post-tot-el-que-has-de-saber-de

Tot el que has de saber de l’índex IRPH

21/03/2018

Com molts deveu saber, el Tribunal Suprem, per sentència del passat 14 de desembre de 2017, va declarar la validesa de les hipoteques en que l’interès estava referenciat a l’índex IRPH, considerant que no implicava ni falta de transparència ni abusivitat.

Read more
imagen post

Prescripció dels delictes i prescripció de les penes

17/11/2016

Tant la prescripció dels delictes com la prescripció de les penes es configuren en el Codi Penal com a causes d’extinció de la responsabilitat criminal pel sol efecte del pas del temps. Això vol dir, que un cop transcorregut el termini marcat en la llei, cap responsabilitat penal es pot exigir.

Read more
imagen post

El TS diu “No” al reemborsament dels aliments pel progenitor abans de la declaració de paternitat

27/10/2016

El passat 29 i 30 de Setembre de 2016 el Tribunal Suprem va dictar dues sentències (573/2016 i 574/2016) on va resoldre el problema jurídic de si, una vegada declarada la paternitat, la mare podria reclamar els aliments de forma retroactiva.

Read more
imagen post

Mig any treballant sense cobrar

18/08/2016

Pot sonar estrany, però analitzat estrictament, és així. En aquest 2016 els espanyols destinarem 181 dies per pagar tots els impostos a que hem de fer front com a contribuents. Això equival a 15.706 euros anuals. Si desgranem els 181 dies, trobem que d’aquests, 102 dies són per pagar cotitzacions socials, 37 dies els utilitzem per el pagament de l’IRPF i 42 dies per pagar la resta de tributs.

Read more
imagen post

Ens podem quedar els objectes que trobem al mar?

11/08/2016

Moltes vegades hem sentit que tot allò que es troba a dins del mar no pertany a ningú i que per tant ens ho podem quedar passant així a ser de la nostra propietat, però això no és del tot cert.

Read more
imagen post

Què passa si tinc problemes amb el meu viatge d’avió?

04/08/2016

La problemàtica d’aquest inici de vacances amb els vols de la companyia Vueling ha fet que augmentin les consultes sobre quins són els drets dels passatgers davant d’incidències semblants. Es pot reclamar alguna cosa a la companyia per cancel·lacions o retards? I són efectives aquestes reclamacions, o són tan sols un dret al “pataleo” sense cap conseqüència pràctica?

Read more
imagen post

L’empresa familiar

07/07/2016

A la seu de Foment del Treball, a Barcelona, l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya van organitzar un cicle dels seminaris, un dels quals versava sobre els reptes i oportunitats de l’empresa familiar.

Read more
imagen post

Els pactes entre socis a les Start-Ups

30/06/2016

Als nous emprenedors, ja que els experimentats segur que ja ho han viscut, els recomanaria sempre que firmessin un pacte de socis en els seus inicis.

Read more
imagen post

Vols canviar el teu nom al català?

23/06/2016

L’article 19.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística va reconèixer el dret a l’ús de la forma normativament correcta del nom i cognoms, i a incloure la conjunció “i” entre els cognoms.

Read more
imagen post

Canvis en la gestió de la incapacitat temporal

16/06/2016

El passat 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor la IM ESS/1187/2015 que ha canviat alguns aspectes de gestió i control dels processos per incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies de durada i va aprovar els nous models d’informes mèdics de baixa, confirmació de baixa i alta en els processos d’IT que s’han de començar a utilitzar a partir d’aquesta data.

Read more