972 218 200 | info@pratsabat.com

imagen post

Què són les participacions preferents?

09/06/2016

Aquest producte bancari, com altres semblants, ha tingut una presència molt important en els mitjans de comunicació, arran dels problemes que ha generat la seva comercialització per entitats bancàries.

Read more
imagen post

Causes que poden provocar la pèrdua de la pàtria potestat dels progenitors

20/05/2016

La pàtria potestat dels progenitors envers els seus fills és un tema, molt sovint, objecte de debat, sobretot en els casos de divorci dels pares. En aquestes situacions i davant la possibilitat de que algun dels progenitors es desentenguin de la cura dels seus fills, l’altre progenitor reclama que se li retiri la pàtria potestat del menor per la desatenció mostrada.

Read more
imagen post

Amb el secret de sumari, els jutges hauran d’informar als detinguts del perquè l’envien a presó

12/05/2016

Fins el passat 1 de Gener de 2016, quan un jutge d’instrucció imposava el secret de sumari i hi havia un detingut, aquest no sabia el perquè de la seva detenció i presó provisional. Això provocava que l’acusat es podia passar setmanes sense conèixer la causa del seu empresonament.

Read more
imagen post

Quan procedeix un concurs de creditors?

05/05/2016

Moltes vegades sentim dir que una empresa està en concurs de creditors. També ens sonen altres expressions, com la suspensió de pagaments o la fallida (“quiebra”). Amb això ens estem referint a una situació d’insolvència d’una persona, física o jurídica. La diferent terminologia obeeix a que antigament es diferenciaven dos procediments (la suspensió de pagaments i la fallida), que ara és objecte d’una normativa única, la Llei Concursal de 2003.

Read more
imagen post

Quina diferència hi ha, en temes legals, entre estar casat o fer-se parella de fet?

29/04/2016

A molta gent li pot semblar que el fet de casar-se dóna una seguretat jurídica major en la relació entre la parella en comparació amb la figura de la parella de fet. No obstant això, en aquests últims anys el legislador ha fet un esforç en igualar ambdues situacions, tot i que no els han arribat a equiparar totalment.

Read more
imagen post

Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?

22/04/2016

Si una empresa no pot complir regularment amb les obligacions que li són exigibles, es troba en estat d’insolvència. Davant aquesta situació, la llei imposa al deutor, sigui persona física o jurídica, l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs dins els dos mesos següents a la data en què hagi conegut o hauria d’haver conegut el seu estat d’insolvència. Si el deutor no compleixi aquest deure, el concurs podrà ser instat per qualsevol dels seus creditors.

Read more
imagen post

Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?

15/04/2016

Arriba el venciment de la quota de l’hipoteca, i veiem que malgrat tots els esforços, no arribem per pagar-la. Què fer en aquesta situació?

Read more
imagen post

Quin advocat escollir?

30/03/2016

És probable que alguna vegada a la vida la majoria de persones necessitin contractar els serveis d’un advocat, ja siguin per assessorar-se o bé degut a una reclamació judicial. Són molts els àmbits on és necessària l’ajuda d’aquest professional: assumptes de família, laborals, contractes civils, penals, etc. Doncs bé, serà en aquest moment en el que a un li sorgeixi el dubte de quin advocat escollir y com fer-ho, ja que en molts casos no es coneix a cap de primera mà si no es troba dins el sector legal.

Read more
imagen post

Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?

24/03/2016

En un procediment penal, el nostre Codi Penal regula aquells casos en què un testimoni o professional del món del dret no compareix a un Judici quan ha estat citat per comparèixer, també conegut a l’argot jurídic “Obstrucció a la Justícia”.

Read more
imagen post

L’impagament de l’IBI pot ser motiu de la resolució del contracte d’arrendament?

03/03/2016

La Llei d’Arrendaments Urbans és molt clara quan disposa en el seu article 27.2.a: que l’arrendador podrà resoldre el contracte quan l’arrendatari deixi de pagar la renta o qualsevol altra quantitat a la que estigui obligat.

Read more