Luis Moreno Prat

Luis Moreno Prat - Advocat

Tel. 972 218 200

Email: info@pratsabat.com

 

ADMINISTRATIU

Assessorament davant l’Administració, Contenciós Administratiu, contractació Pública, urbanisme, expropiació forçosa, dret immobiliari de la construcció i edificació, Medi Ambient, protecció de Dades, dret de la Competència, recursos Administratius, dret Administratiu, estrangeria.

Contacta amb nosaltres