Miquel Garcias Miquel

Miquel Garcias Miquel - Advocat

Tel. 972 218 200

Email: info@pratsabat.com

 

LABORAL

Contractació, Seguretat Social, Jurisdicció Social, expedients de regulació d’ocupació (ERO), acomiadaments, reclamacions laborals, negociacions col·lectives, prestacions de la Seguretat Social (incapacitació, jubilació, atur, etc.).

Contacta amb nosaltres