Vídeo consultori

 • WEBINAR EN DIRECTE 14 ABRIL 2020
  View More
 • Nova llei de control de presència
  View More
 • Problemàtica de les vacances
  View More
 • Notificacions que ens poden entregar a la feina
  View More
 • Jubilació anticipada
  View More
 • Devolució IRPF maternitat i paternitat
  View More
 • Què no es pot preguntar en una entrevista?
  View More
 • Condicions laborals
  View More
 • Novetats autònoms
  View More
 • Responsabilitats derivades dels accidents de treball
  View More
 • Errors inicials més comuns entre els emprenedors
  View More
 • Creativitat i inovació a l'hora d'empendre
  View More
 • Punts a tenir en compte abans de firmar un pacte de socis
  View More
 • Novetats de la llei de compra venda
  View More
 • Negatives davant un control d'alcoholèmia
  View More
 • Sancions de trànsit
  View More
 • Conducció temerària
  View More
 • Efectes derivats de la sentencia 11 de Maig
  View More
 • Béns que queden en herència
  View More
 • Què passa si no s'ha fet testament o els hereus no arriben a ser-ho?
  View More
 • Deixar testament
  View More
 • Drets d'imatge
  View More
 • Els drets d'autor
  View More
 • RGPD 2018
  View More
 • RPGD
  View More
 • Modificacio llibre en codi civil català
  View More
 • Separacions i responsabilitats sobre els fills
  View More
 • Procediments sobre determinació de la capacitat de les persones
  View More
 • Clàusules Sòl de les hipoteques
  View More
 • Despeses hipotecàries, ho ha d'assumir el client?
  View More
 • Impost hipoteques
  View More
 • Desnonaments i ocupacions il·legals
  View More
 • Criptomonedes
  View More
 • Clàusules sòl
  View More
 • Situació d'insolvents com empreses
  View More