Nova regulació del registre de la jornada laboral

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 22 març, 2019
  • 0 Comments

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, instaurant l’obligació de l’empresa a garantir el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària existent. Aquesta mesura entra en vigor el 12 de maig de 2019 com a nova regulació del registre de la jornada laboral

Si bé fins ara el registre de jornada només era obligatori pels treballadors a temps parcial i pels supòsits de realització d’hores extraordinàries, aquesta obligació ara s’estén a la resta de treballadors. Quines obligacions implica això? Són les següents:

  1. Totes les empreses han de registrar dia a dia la jornada realitzada per la seva plantilla, fent constar l’horari d’entrada i de sortida de cada persona treballadora.
  2. Les empreses hauran de guardar aquests registres durant quatre anys.
  3. Aquests registres romandran a disposició del treballador, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  4. L’incompliment d’aquesta obligació de registre es considerarà infracció greu sancionable amb una multa màxima de 6.250 euros (apt. 5 de l’article 7 LLISOS).
  5. Els calendaris laborals o els quadrants horaris no es consideren un registre de jornada a l’efecte de complir amb el que s’estableix per l’Estatut dels Treballadors.

Forma de registre: Quin sistema serà necessari establir?

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada.

Excepte futura modificació normativa que ho especifiqui podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa, podria negociar-se la forma d’organitzar i documentar aquest registre de jornada.

La supervisió de la realització d’hores extres i el control de la jornada és, des de fa temps, un dels objectius de la Inspecció de Treball, a qui se li ha facilitat enormement el seu treball, fent especial èmfasi en sectors com l’hostaleria o el comerç.

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this