És autònom? Novetats per al 2019

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 6 febrer, 2019
  • 0 Comments

Mitjançant el Reial Decret – Llei, de 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019, es varen aprovar una sèrie de mesures relatives, fonamentalment, a les cotitzacions dels mateixos, que impliquen millores a les prestacions però conseqüentment també l’augment de les quotes.

Noves quotes

– La base mínima s’incrementa en un 1,25% establint-se en 944,40 euros mensuals. Es manté  la reducció en la cotització per contingències comunes per a aquells autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 últims anys en el RETA: durant els 12 primers mesos següents a la data d’efectes de l’alta, quota única de 60 euros al mes.

– Pel que respecta als denominats “autònoms societaris”, la base mínima de cotització serà de 1.214,10 euros mensuals.

– La base màxima serà la mateixa que en el RGSS, 4.070,10 euros mensuals.

– Els tipus de cotització per a la cobertura de les diferents contingències s’incrementen fins al 30% íntegrament, sent obligatori que els treballadors afiliats a aquest règim cotitzin per totes les contingències i que fins avui algunes eren voluntàries.

– Increment en els tipus de cotització de manera esglaonada, de la següent manera: com hem dit, en 2019serà del 30%en 2020 s’elevarà el 30,3% i en 2021 escalarà al 30,6%. En 2022 el tipus serà el fixat de forma definitiva.

Novetats a les prestacions

Aquest increment de cotització per a aquest col·lectiu – 5,36 euros més al mes (64 euros més a l’any) sempre prenent en consideració la base mínima– comportarà millores en la seva  protecció social. Millora en l’accés a la prestació per cessament d’activitat (l’atur dels autònoms), duplicant els períodes actuals per al seu cobrament –fins els 24 mesos-. També tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de baixa i es crearà una prestació addicional perquè l’autònom no pagui la cotització a partir del dia 61 de la baixa mèdica.

Sancions per la conversió fraudulenta de relacions laborals ordinàries en
relacions de “falsos autònoms”

A partir d’ara es farà especial èmfasis a la lluita contra els coneguts com a falsos autònoms. Atès que per primera vegada la base mínima de cotització en el Règim General de la Seguretat Social serà superior a aquella prevista en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), es penalitzaran les conversions irregulars de relacions laborals ordinàries en relacions mercantils entre empresa i autònoms.

D’aquesta manera, i modificant a aquest efecte la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, s’estableix que se sancionarà a les empreses amb un mínim de
3.126 euros i un màxim de 10.000 euros de multa per cada treballador que
estigui mal enquadrat en el RETA
 havent d’estar en el RGSS o pel transvasament de treballadors del RGSS al RETA.

Luis Moreno Prat

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this