Prescripció dels delictes i prescripció de les penes

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 17 novembre, 2016
  • 0 Comments
  • Business, Clients, partners, Services, Story, Urban

Tant la prescripció dels delictes com la prescripció de les penes es configuren en el Codi Penal com a causes d’extinció de la responsabilitat criminal pel sol efecte del pas del temps. Això vol dir, que un cop transcorregut el termini marcat en la llei, cap responsabilitat penal es pot exigir.

Mentre que en la prescripció del delicte el que s’extingeix és la responsabilitat criminal pròpiament dita i suposa la impossibilitat d’imposar una condemna; en la prescripció de la pena el que s’extingeix és la possibilitat d’exigir el compliment d’una pena ferma imposada.

Malgrat haver-hi molt de debat sobre la justificació de la prescripció, tant dels delictes com de les penes, aquesta l’hem de buscar en el principi de seguretat jurídica. És a dir, en què s’ha de posar un límit a la possibilitat que ens condemnin per un il·lícit penal i a la possibilitat que ens compel·leixin a complir amb la pena a què se’ns hagués condemnat per sentència ferma.
Per altra banda, per tal que operi la prescripció del delicte i de la pena, s’ha de produir una inactivitat en la persecució del delicte i en l’execució de la pena, respectivament, i que aquesta es perllongui durant un termini de temps que varia en funció del delicte i de la pena en qüestió
Evidentment, el termini que ha de transcórrer a fi que prescrigui un delicte d’assassinat no és el mateix que el que ha de transcórrer per tal que prescrigui un delicte de furt. De la mateixa manera, una pena de presó d’un any té un termini de prescripció molt més curt que una pena de presó de 16 anys.

El Codi Penal, en els articles 131 i 133, recull els terminis que han de transcórrer perquè es produeixi la prescripció dels delictes i de les penes, en funció del delicte i de la pena de què es tracti.
Això no obstant, s’ha de tenir present que els delictes de lesa humanitat, genocidi i terrorisme, quan aquests últims hagin causat la mort d’alguna persona, i les penes que per aquests s’imposin, són imprescriptibles. Per tant, amb independència del temps que hagi transcorregut, la responsabilitat criminal serà sempre exigible.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this