Què són les participacions preferents?

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 9 juny, 2016
  • 0 Comments

Aquest producte bancari, com altres semblants, ha tingut una presència molt important en els mitjans de comunicació, arran dels problemes que ha generat la seva comercialització per entitats bancàries.

Les participacions preferents són valors emesos per una societat, de naturalesa perpetua, que no donen participació en el seu capital social ni dret de vot, a diferència de les accions. També es diferencien de les accions en el fet que cotitzen no en borsa, sinó en mercats secundaris organitzats.

La seva funció ha estat la d’obtenir finançament per a la societat emissora. A canvi, suposen l’obtenció pels seus titulars d’una retribució fixa, tot i que condicionada a l’obtenció de beneficis per la societat. D’aquesta manera, poden generar uns rendiments elevats, però també pèrdues en el capital invertit, ja que no donen un dret a la restitució del seu valor nominal. Tot això fa que es considerin com un producte d’inversió complex i de risc elevat.

El problema que han generat les participacions preferents ha vingut donat pel fet que s’hagin utilitzat especialment per obtenir finançament per les Caixes d’Estalvi, que per la seva naturalesa originària no podien emetre accions. Això va fer que es comercialitzessin entre els seus clients, amb l’atractiu d’obtenir uns interessos molt superiors als d’un dipòsit ordinari. Ara bé, com ja hem comentat, l’obtenció d’aquests rendiments estava condicionada a que l’entitat emissora obtingués beneficis. I quan la crisi econòmica afectà a les entitats bancàries, els clients que havien subscrit les participacions preferents descobriren el seu costat negatiu: ja que no donaven rendiments, i corrien el risc de perdre la totalitat del seu capital. En els casos més extrems (com Catalunya Caixa o Bankia), la reestructuració de les entitats bancàries, amb rescat per part de l’Estat, portà a que les participacions preferents es canviessin per accions de les noves entitats, i a la seva compra pel Fons de Garantia de Dipòsits per un valor inferior al de l’adquisició inicial.

Com és normal, els clients afectats manifestaren el seu descontentament, ja que consideraven que havien estat enganyats. I han estat les seves reclamacions davant dels Tribunals de Justícia les que han posat de manifest unes pràctiques dubtoses en la comercialització de les participacions preferents. Així, al tractar-se d’un producte financer complex, la normativa bancària exigia uns especials deures d’informació envers el client a l’hora de comercialitzar-ho. I en molts casos, la informació donada al client va ser defectuosa: es comercialitzaven les participacions preferents com un equivalent a un dipòsit a termini, sense informar del risc de pèrdua del capital. Donat que molts dels subscriptors de preferents eren persones que volien una inversió conservadora, obtenint interessos sense risc de pèrdua de capital, queda clar que se li oferia un producte financer que no s’ajustava a les seves necessitats.

Davant aquesta situació, han estat moltes les sentències que han apreciat que la subscripció de les participacions preferents estava viciada per l’error produït al client, qui creia comprar un producte diferent al que estava adquirint, com a conseqüència de la defectuosa informació proporcionada per l’entitat bancària. D’aquesta manera, l’adquisició s’ha declarat nul·la per vici de consentiment, obligant a l’entitat a retornar els diners pagats com a preu de les participacions preferents, menys el valor dels interessos que ja hagués abonat al client.

Cal tenir en compte que el termini per reclamar la nul·litat per aquest error és de quatre anys, a comptar des de que es va poder conèixer l’error (que coincidirà amb el moment que deixaren de pagar interessos, o de les mesures de rescat de l’entitat). Aquest termini és de caducitat, el que vol dir que no s’interromp. Per aquest motiu, si encara hi ha dubtes sobre si es pot o no reclamar sobre les participacions preferents, recomanem informar-se el més aviat possible, per tal de no deixar perdre l’acció judicial. En el nostre despatx els podem informar sobre si els hi és possible la reclamació.

Miquel Garcias Miquel
Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this