Semàfors i sancions

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 4 febrer, 2016
  • 0 Comments

En aquests darrers mesos hi ha hagut dues notícies al voltant dels anomenats foto-rojo, que per a qui no sàpiga massa bé el que vol dir són les màquines de fotografiar instal·lades a les interseccions de carrers amb control semafòric que fotografien els vehicles que passen els semàfors en vermell.

La primera, i sens dubte la més coneguda perquè tots els mitjans de comunicació se n’han fet ressò, és l’anul·lació per part de l’Ajuntament de Palafrugell de cap a 7.000 denúncies al semàfor de Mont-ras a la carretera C-66, per un funcionament irregular del radar i del semàfor que anaven descoordinats. Davant l’allau de protestes rebudes s’han vist obligats a anul·lar les denúncies, els procediments sancionadors en marxa, i han penjat a la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell un model gens afortunat de recurs perquè tots aquells que han pagat la sanció puguin reclamar la devolució de la sanció pecuniària. La sanció imposada era de 200 euros i 4 punts del carnet de conduir. Al formulari es parla de tornar els diners, però en lloc parla de tornar els punts. Pot haver-hi conductors que per causa de la pèrdua d’aquests punts, hagin perdut també la vigència del seu permís de conduir, amb tot els perjudicis que això pot suposar, cursos de recuperació, temps sense conduir, etc… Tot aquest perjudici qui el paga?

De retornar els punts l’Ajuntament no en parla, entre altres coses perquè la competència en aquesta matèria és de la Dirección General de Tráfico. Tot això podria ser objecte de reclamació de responsabilitat patrimonial, perquè la responsabilitat del mal funcionament i del perjudici ocasional és de l’Ajuntament.

Per altra banda, el Tribunal Suprem va dictar en data 12 de novembre de 2015 una sentència d’un recurs de cassació en interès de llei, interposat per l’Ajuntament de Sant Sebastià, en la qual es qüestiona l’eficàcia probatòria a efectes sancionadors de la utilització de dispositius de foto-rojo per sancionar la infracció consistent a sobrepassar un semàfor en vermell, atès que aquests aparells no estan subjectes a controls metrològics de cap classe. El tribunal no s’oposa que una imatge captada per un aparell exempt de control metrològic sigui un mitjà de prova vàlid per sancionar, el que rebutja és que l’aparell estigui exempt dels controls metrològics, perquè entén que fa amidaments de temps, i en conseqüència les imatges captades no tenen força provatòria per no haver passat l’aparell control metrològic.

Per tant, segons determina el Tribunal Suprem, les imatges obtingudes amb els aparells de foto-rojo no tenen força provatòria per demostrar l’il·lícit denunciat, en no haver passat control metrològic. Segur que són moltes les persones que s’han vist afectades i perjudicades i que han estat sancionades d’aquesta manera, que ara vista la doctrina del més alt Tribunal, amb unes imatges que no tenien cap valor provatori, i la qüestió és la mateixa que plantejàvem més amunt amb el tema de l’Ajuntament de Palafrugell.

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this