Jornada de treball amb fills a casa

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 28 abril, 2020
  • 0 Comments
  • covid-19

DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA, QUINA JORNADA DE TREBALL FAREM SI TENIM ELS FILLS A CASA?

 

Dins de les mesures aprovades pel Govern per la contenció de la COVID-19 està el confinament de les persones. S’han dictat normes que han obligat a tancar determinades activitats, afectant de diferent manera segons de quina es tractés. Ha afectat també a tots els centres educatius, culturals, esportius, etc. I tot plegat sense oblidar, un període de dues setmanes amb pràcticament tota l’activitat econòmica parada. Un període durant el qual els treballadors han gaudit d’un permís retribuït especial de caràcter recuperable.

Doncs bé, ara que comença a parlar-se del desconfinament. I les empreses començaran o estan començant –les més afortunades- a retornar a l’activitat. Es planteja ara el dilema de molts pares que no tenen clar que faran amb els fills.

Si les empreses continuen amb les seves activitats però no així els centres educatius, què hem de fer?

 

La pregunta és per tots la mateixa: què farem amb la nostra jornada de treball amb els fills a casa?

 

En primer lloc, s’ha de tenir present d’ençà que es va decretar l’estat d’alarma es van aprovar mesures excepcionals per facilitar el teletreball i a més per l’adaptació de la jornada de treball per l’atenció d’aquelles persones que per raons d’edat, malaltia o discapacitat necessitin cura personal i directe.

Aquestes mesures poden incloure canvi de torn; alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada; canvi de centre de treball; canvi de funcions… A més, els treballadors que es trobin en alguna de les situacions excepcionals descrites poden sol·licitar una reducció especial de jornada per guarda legal o cura directa de familiar.

 

Aquestes mesures es van prorrogar mitjançant el Reial Decret 15/2020, de manera que la vigència de les mesures s’estén fins als tres mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma. S’adverteix que en atenció a les circumstàncies caben pròrrogues addicionals d’aquestes mesures.

 

Tampoc s’ha d’oblidar, que el Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes a la feina i l’ocupació, ja establia que els treballadors tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada, ordenant el temps de treball i la forma de prestació, inclòs el teletreball, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest dret se suma al que ja gaudeixen qui té la jornada adaptada fins que els fills compleixin els 12 anys.

Ara bé, es preveu també que en cas de discrepàncies sobre com aplicar la jornada de treball amb fills a casa, aquestes  possibles discrepàncies que puguin sorgir entre empresa i empleat es resoldran a través dels Jutjats Socials. La resolució es farà mitjançant el procediment establert a l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social. Això significa que serà un procediment urgent; una vegada admesa la demanda pel Jutjat Social, s’haurà de celebrar una vista en cinc dies i dictar-se sentència en tres, sense recurs. A més, a aquesta demanda se li poden sumar accions per danys i perjudicis.

Per a sol·licitar-ho caldrà que l’interessat/da ho faci saber a l’empresari per escrit incloent els motius, raonats i proporcionats. El treballador podrà demanar retornar a la seva anterior jornada laboral una vegada acabi el període acordat o quan ho consideri.

 

Tens dubtes sobre com aplicar la jornada de treball amb fills a casa un cop acabi l’Estat d’Alarma?  Tant si tens una empresa com si ets un treballador, no dubtis en contactar amb Prat Sàbat Advocats, especialitzats en dret laboral a Girona.

This post is also available in: Spanish

 1

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this