Tot el que has de saber de l’índex IRPH

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 21 març, 2018
  • 0 Comments

Com molts deveu saber, el Tribunal Suprem, per sentència del passat 14 de desembre de 2017, va declarar la validesa de les hipoteques en que l’interès estava referenciat a l’índex IRPH, considerant que no implicava ni falta de transparència ni abusivitat.

L’IRPH, o Índex de Referència de Preus Hipotecaris, és un dels índex de referència que es fan servir per a calcular els interessos dels préstecs hipotecaris, juntament amb l’EURIBOR, que és el més conegut i emprat. Fins a l’any 2013 havia tres tipus d’IRPH: de caixes, bancs i cooperatives; a partir d’aquell any es substitueixen per l’índex IRPH d’entitats, calculat amb el tipus mitjà d’interès dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a l’adquisició d’habitatge lliure, atorgat per les entitats de crèdit a Espanya. S’ha criticat aquest índex perquè, a diferència de l’EURIBOR, les dades per al seu càlcul les fixa el Banc d’Espanya en base a la informació tramesa per les entitats bancàries, dades que no són públiques i que ha generat dubtes sobre la seva possible manipulació. A més, i a diferència també de l’EURIBOR, aquest índex no ha experimentat grans baixades els últims anys, el que suposa que els clients que signaren hipoteques vinculades a aquest índex no s’han beneficiat de les baixades de tipus d’interès.

En la seva sentència, el Tribunal Suprem entén que la subjecció a l’índex IRPH en els préstecs hipotecaris no suposa una clàusula abusiva, sinó una condició general de la contractació que fa referència a un índex regulat legalment, i que l’índex no pot ser objecte de control en la mesura que ha estat fixat de conformitat amb la llei. També considera que era un índex perfectament comprensible per al consumidor en el moment de la celebració del contracte. I en quant a la seva evolució posterior més favorable, es considera pel Tribunal que no s’ha de fer un judici retrospectiu, ja que s’ha de tenir en compte que els diferencials a l’índex IRPH eren més reduïts que els aplicables als préstecs referenciats a l’EURIBOR, per la qual cosa posa en dubte un caràcter més beneficiós de l’EURIBOR en front de l’IRPH, més quan per a fer aquesta valoració es tindria que atendre a la total durada del préstec hipotecari, i no tan sols al moment actual.

Tot i això, s’ha d’esmentar que dos magistrats van manifestar la seva opinió discrepant per mitjà d’un vot particular. Al seu parer, l’índex IRPH és més complex per a un consumidor mitjà, el que obligaria a les entitats bancàries a donar una major informació sobre l’abast i funcionament d’aquest índex. Al no haver-ho fet, segons la seva opinió, no es superaria el control de transparència de la clàusula, el que ocasionaria la seva nul·litat per abusiva, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.

Per tant, i encara que sembla que la controvèrsia judicial en torn a aquest índex ha finalitzat, el cert és que encara cal veure si en un futur la Justícia europea es pronunciarà sobre el mateix, i si corregirà o no al Tribunal Suprem espanyol, com ja va fer amb les clàusules sòl.

Miquel Garcias
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this