ACTUALITAT

 • imagen post
  22/04/2016

  Què fer si no es poden afrontar els deutes de l’empresa?

  Si una empresa no pot complir regularment amb les obligacions que li són exigibles, es troba en estat d’insolvència. Davant aquesta situació, la llei imposa al deutor, sigui persona física o jurídica, l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs dins els dos mesos següents a la data en què hagi conegut o hauria d’haver conegut el seu estat d’insolvència. Si el deutor no compleixi aquest deure, el concurs podrà ser instat per qualsevol dels seus creditors.

  Llegir més
 • imagen post
  15/04/2016

  Què faig si no puc continuar pagant la hipoteca?

  Arriba el venciment de la quota de l’hipoteca, i veiem que malgrat tots els esforços, no arribem per pagar-la. Què fer en aquesta situació?

  Llegir més
 • imagen post
  30/03/2016

  Quin advocat escollir?

  És probable que alguna vegada a la vida la majoria de persones necessitin contractar els serveis d’un advocat, ja siguin per assessorar-se o bé degut a una reclamació judicial. Són molts els àmbits on és necessària l’ajuda d’aquest professional: assumptes de família, laborals, contractes civils, penals, etc. Doncs bé, serà en aquest moment en el que a un li sorgeixi el dubte de quin advocat escollir y com fer-ho, ja que en molts casos no es coneix a cap de primera mà si no es troba dins el sector legal.

  Llegir més
 • imagen post
  24/03/2016

  Què passa si algú té citació a un judici en qualitat de testimoni i no es presenta?

  En un procediment penal, el nostre Codi Penal regula aquells casos en què un testimoni o professional del món del dret no compareix a un Judici quan ha estat citat per comparèixer, també conegut a l’argot jurídic “Obstrucció a la Justícia”.

  Llegir més